0
توسط
ارسال شده در

مهم ترین نقش در طراحی و دکوراسیون داخلی

مهم ترین نقش در طراحی و دکوراسیون داخلی، بر عهده رنگ ها می باشد. رنگ ها دارای معنی هستند و منعکس کننده نوع احساس ما هستند. رنگ ها دارای نیروی خاصی هستند و هر یک از طیف ها یک احساس عمیق را در محیط [...]